REALIZOVANÉ PODUJATIA

V tejto sekcii vám prinášame prehľad našich dávnejších aj aktuálnych podujatí spolu s foto dokumentáciou, aby ste mali lepšiu predstavu o náplni a rozsahu našich služieb.

KVETNÝ VÍKEND 2023

Národné stretnutie mládeže T22

Večer chvál – súčasť NSM T22

Kvetný víkend 2022

Godzone Camp 2022

Tajomstvo 2021

Godzone camp 2021

STREAM sviatosti birmovania

Tajomstvo 2020

Ľudová veselica